De gemeente Amsterdam heeft per ongeluk Joodse erfpachtdossiers vernietigd. Dat gebeurde tijdens het digitaliseren van de dossiers. De informatie is wel bewaard gebleven.

In maart 2013 bleek uit een onderzoek van een scriptiestudente dat Joodse oorlogsslachtoffers die waren ondergedoken of gedeporteerd, bij terugkeer in Amsterdam alsnog de achterstallige erfpacht en een renteboete moesten betalen.

Digitalisering

Burgemeester Van der Laan noemde de handelswijze in 2013 'formalistisch, bureaucratisch en kil'. Hij beloofde de zaak tot op de bodem uit te zoeken en gaf aan dat geen document vernietigd mocht worden bij het digitaliseren.

In totaal gaat het om 3952 dozen met erfpachtdossiers die gedigitaliseerd moeten worden. Afgelopen zomer zijn 480 dozen apart gelegd, waarvan verondersteld werd dat het om Joodse erfpachtdossiers ging. De overige papieren werden vernietigd. 

Vernietigd

Begin september bleek dat er tussen de dossiers ook documenten zitten van niet-Joodse erfpachters. Daarnaast bleken ze ook van recentere data te zijn. De gemeente concludeert hieruit dat een deel van de Joodse dossiers is vernietigd. 

Tegemoetkoming

In mei werd bekend dat de gemeente tien miljoen euro ter beschikking stelt aan de Joodse gemeenschap als tegemoetkoming voor de erfpacht die Joodse oorlogsslachtoffers na terugkeer in Amsterdam moesten betalen. "Wij benadrukken dat de pijnlijke kwestie geen invloed heeft hierop", schrijft de gemeente. "Dit alles neemt niet weg dat dit niet had hoeven en mogen gebeuren."