Bij de ontgroening van het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) zijn afgelopen maand drie studenten naar een ziekenhuis gebracht. Ze moesten zwemmen in de gracht en slapen tussen afval. Het bestuur van de studentenvereniging heeft vanwege de incidenten interne straffen aan het dispuut uitgedeeld.

Een van hen ligt drie weken later nog steeds in het ziekenhuis met een darminfectie, meldt de NOS. Een ander werd naar het ziekenhuis gebracht met een zware longontsteking. De derde verstuikte zijn enkel bij wat de studentenvereniging 'een ongelukkige sprong' noemt.

Het betreffende dispuut heeft de regels van een convenant geschonden dat zij allen hebben moeten tekenen, aldus rector Boris Bekkering van ASC/AVSV. De straf bestaat er vooralsnog uit dat het dispuut volgend jaar minder studenten mag aantrekken. 'Dit raakt hen hard, omdat het de continuïteit van het dispuut kan aantasten'. Het bestuur beraadt zich nog over de vraag of het hele dispuut geschorst moet worden.

Volgens Bekkering is er in geen van de gevallen sprake van geweld en had ook niemand alcohol gedronken.