Vanaf dit weekend is er in Amsterdam nog maar één bomenverordening van kracht.

Dat betekent dat voor alle bedrijven en inwoners dezelfde regels over kap, behoud, bescherming, handhaving en compensatie van bomen gelden, zo schrijft de gemeente in een persbericht. "Het uitgangspunt 'Kap mits herplant' moet ervoor zorgen dat binnen de gemeentegrens het bomenbestand op peil blijft en dat er zorgvuldig wordt nagedacht over bomen in de stad."

Voorheen golden er tien verschillende bomenverordeningen in Amsterdam. Dit zorgde nog wel eens voor verwarring en vertraging bij bomenkap, bijvoorbeeld als een boom zich op de grens van een stadsdeel bevond.