Lerarentekort Amsterdam stijgt komende jaren flink

Het lerarentekort in Amsterdam gaat de komende jaren flink stijgen. Alleen al in het basisonderwijs loopt het tekort op tot ruim 400 fte in 2020.

In 2017 wordt het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs al op 171 fte geschat. Drie jaar later, in 2020, verwacht de gemeente een tekort 415 fte. Op middelbare scholen komt het tekort over vier jaar uit op zestig tot zeventig docenten. Vooral voor de vakken wiskunde, klassieke talen en natuur- en scheikunde zijn te weinig leerkrachten. Docenten voor het mbo zijn er momenteel genoeg.

Oorzaak van het toenemende tekort is dat, tegen de landelijke trend in, het leerlingenaantal in Amsterdam zal toenemen. In het basisonderwijs stijgt het aantal de komende jaar met vijfduizend, in het voortgezet onderwijs neemt het aantal leerlingen met 4400 toe.

Daarnaast staan er ook te weinig mannen voor de klas. 'Daarmee komt niet alleen het aantal leraren, maar ook de diversiteit in het geding', vindt het college. De gemeente werkt momenteel aan een actieplan om ervoor te zorgen dat meer mensen in het Amsterdamse onderwijs willen werken. Een investering van 26 miljoen euro is hier onderdeel van.

Tip de redactie