Dertien leerlingen van de vermeende Gülen-school de Witte Tulp volgen op dit moment nog geen onderwijs. Leerplicht is in contact met alle ouders van kinderen die nog thuiszitten.

Dat meldt wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs) in een brief aan de gemeenteraad. In totaal hebben 170 van de 400 leerlingen van de Witte Tulp aangegeven van school te willen wisselen. In 157 gevallen is dat inmiddels succesvol afgerond: zij volgen onderwijs op een andere school.

Bij basisschool Cosmicus-Impuls willen 46 leerlingen van school wisselen. 44 leerlingen zitten inmiddels op een andere school en volgen dus weer onderwijs. Voor twee leerlingen lopen de bemiddelingen nog, maar zij volgen wel de lessen op het Cosmicus-Impuls.

In het voorgezet onderwijs is er nog niks veranderd, meldt de wethouder. 10 leerlingen van het Metis Montessori Lyceum hebben zich bij een andere school ingeschreven.