De bewoners van de Zeedijk zijn de overlast zat. Handhaving is dankzij bezuinigingen erg moeilijk, en daardoor verliezen de bewoners hun vertrouwen in de gemeente.

De bewoners van de Zeedijk zijn wel wat gewend, maar het lijkt nu uit de hand te lopen: vuilnisoverlast van horeca en toeristen, steeds maar groter wordende groepen dronkaards, met megafoon rondgeleide dagjesmensen en agressieve straatdealers. Dionijs de Hoog treedt als woordvoerder van een grote groep bewoners op: 'Vroeger vielen de dealers de buurtbewoners niet lastig, maar dat is nu zelfs niet eens meer zo.'

Boeddhistische tempel
Als de bewoners van de Zeedijk naar vroeger gaan verlangen, dan is lijkt er toch echt wel wat aan de hand. Vanaf de jaren zeventig werd de straat overgenomen door junks en dealers en verpauperde zo dat het tot aan de opening van de boeddhistische tempel in 2000 duurde voordat de hele Zeedijk weer was opgeknapt. 

Maar de straat gaat dus weer achteruit, zeggen de bewoners. Vooral dankzij de groeiende toeristenstroom. 'Te veel drukte en te grote groepen. Die ook nog eens bij de Appie hun bier halen en hier komen indrinken en feesten. Daar hebben we als ondernemers dus ook niks aan', zegt De Hoog.

Geen extra agenten
Meer dronken toeristen betekent ook meer straatdealers, die vaak nepdrugs verkopen en daardoor moeilijk te pakken zijn. Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat dankzij bezuinigingen van zo'n honderd fulltime politiebanen meer agenten op straat ook niet gaat gebeuren.

'Dat neemt je vertrouwen weg. Het is meestal wel een exponentiële ontwikkeling. Als het eenmaal hommeles is, dan kom je er ook niet meer vanaf. Daarom proberen we ons nu hard te maken. Het lijkt of het niet helemaal wil lukken alleen', besluit de Hoog.