De Voorzitter van het Inspraakorgaan Turken in Nederland, Emre Ünver, vindt het diep triest dat kinderen na de mislukte coup in Turkije niet meer naar school mogen.  

Hoewel Ünver begrijpt dat ouders vrije schoolkeuze hebben, vindt hij wel dat zij dan eerst een andere school moeten regelen en niet hun kind moeten thuishouden.

Ünver, naast voorzitter ook PvdA-raadslid in Amsterdam, zat zelf thuis televisie te kijken toen de couppoging op 15 juli plaatsvond. Hij veroordeelt de incidenten die daarna in Nederland gebeurden: "Ik vind het diep triest dat direct na die gebeurtenis meerdere incidenten hebben plaatsgevonden. Van het ingooien van ruiten tot brandstichting."

Leerplicht

Inmiddels is duidelijk dat meer dan tweehonderd Amsterdamse leerlingen op zogenaamde 'Gülen-scholen' van school willen wisselen. Sommige hebben al een plek op een andere school, maar dat geldt niet voor iedereen.

Dat baart Ünver grote zorgen: "Het gaat om honderden kinderen van Turkse komaf, kinderen die hier op school zitten en die vaak al een taalachterstand hebben. Dat die het schooljaar niet begonnen zijn in de klassenbankjes, dat vind ik diep triest. Ik vind het beschamend dat conflicten die elders spelen, waar ik begrip voor heb dat de Turkse gemeenschap ermee zit, dat het op deze wijze tot uiting komt."

Volgens de voorzitter van het Inspraakorgaan Turken zouden ouders eerst voor een alternatief moeten zorgen: "Kinderen hebben een leerplicht in dit land. Ouders hebben de keuze op welke school ze hun kind inschrijven, vrijheid van onderwijs is helemaal goed. Maar u zorgt er als ouder wel voor dat uw kind eerst naar een andere school kan."

Begrip

De voorman toonde snapt wel dat de emoties hoog oplopen: "Zeker gezien het feit dat ook een heel groot deel van de Turkse Amsterdammers daar waren op dat moment. Ik ken ook veel mensen die wel iemand hebben verloren. Ik begrijp de frustratie en angst. Maar zorg dat je op een fatsoenlijke manier daar een gesprek over voert. Intimideren draagt daar niet aan bij."

Volgens Unver is de discussie inmiddels ook in Nederland zo verhit dat het bijna niet meer mogelijk is om je neutraal op te stellen: "Iedereen wordt geforceerd in het zwart-wit denken, terwijl het leven juist bestaat uit de vele grijstinten daartussen."

Het Inspraakorgaan Turken in Nederland roept de verschillende federaties op om het gesprek te voeren, maar dat valt niet mee: "Ik moet u eerlijk zeggen dat dit gesprek lang niet altijd constructief mogelijk meer is."

Bekijk de aflevering hier: