Bijna zeventig integriteitsonderzoeken bij Amsterdamse politie

In Amsterdam deed de politie vorig jaar 67 keer een integriteitsonderzoeken.

Bij de Rotterdamse politie-eenheid werden van alle eenheden de meeste onderzoeken uitgevoerd.

Dat blijkt uit een analyse van Trouw. De krant beriep zich op de Wet openbaarheid van bestuur om de Nationale Politie te dwingen cijfers vrij te geven over integriteitshandhaving.

De eenheid in de havenregio deed in 2015 onderzoek naar driehonderd incidenten waarbij mogelijk sprake was van integriteitsschending. Dit betekent dat in Rotterdam ruim drie keer zo vaak een onderzoek werd ingesteld als in Den Haag, waar 95 incidenten werden onderzocht, terwijl de politie-eenheid in de hofstad met 6.379 medewerkers groter is dan die van Rotterdam.

Verschil

Het verschil wordt grotendeels verklaard doordat de Rotterdamse politie elke overschrijding registreert en zo geen enkele ruimte laat voor niet integer gedrag.

Een gevolg hiervan is dat een overschrijding in Rotterdam het vaakst leidt tot een al dan niet voorwaardelijk ontslag van een agent: in de periode 2012 tot en met 2015 waren dit 106 gevallen in Rotterdam tegenover 62 in Den Haag en 43 in Amsterdam.

Stijging

Bij veel politie-eenheden daalt het aantal onderzoeken. Alleen in Oost-Brabant en Oost-Nederland vond er een stijging plaats.

Aanleiding voor een integriteitsonderzoek kan een klacht van een burger zijn over bijvoorbeeld machtsmisbruik door een agent. Ook kan de klacht uit de eenheid zelf komen, zoals over het verkeerd opmaken van een proces-verbaal.

Tip de redactie