'Werkzaamheden IJtunnel liggen op schema'

De IJtunnel is sinds halverwege juli dicht voor een grote renovatie, en dat is zeker niet de eerste keer. De projectmanager verwacht dat de werkzaamheden op tijd zullen worden voltooid.

Tot eind augustus zijn de werklui nog bezig om de tunnel aan alle veiligheidseisen te laten voldoen, en daarna is het hopelijk klaar met de langdurige sluitingen.

"We werken gefaseerd en doen dus elke keer een stuk werk. Dat doen we steeds in de zomerperiode, zodat we dan de minste problemen hebben met het verkeer. In 2019 moet de tunnel helemaal voldoen aan de Europese tunnelwetgeving", zegt projectmanager Michiel Waitz.

Het meest in het oog springende werk wordt verricht aan de centrumkant van de IJtunnel: "Hierboven zit Nemo. We brengen hier spuitpleister aan, dat is ter bescherming van Nemo. Dat is gebouwd op stalen balken. Die balken moeten beschermd worden in het geval dat hier een calamiteit, zoals een brand, zou plaatsvinden", legt Waitz uit.

Volgens de projectmanager wordt 29 augustus bijna zeker gehaald: "We hebben geen uitstel op dit project."

Tip de redactie