Door een fout bij het verzenden van uitkeringsspecificaties zijn de persoonlijke gegevens van zo'n drieduizend Amsterdamse uitkeringsgerechtigden bij de verkeerde mensen terechtgekomen.

Het is fout gegaan bij de verzending van de enveloppen. Een extern bedrijf dat de verzending voor de gemeente verzorgt, heeft van 2.948 mensen de brief niet of incompleet in de envelop gedaan. Er is de volgende dag meteen een brief naar alle betrokkenen gestuurd met de vraag hun ontvangen brief te vernietigen.

"We weten niet zeker of iedereen ook gehoor aan ons verzoek heeft gegeven", schrijft wethouder Vliegenthart in een brief aan de raad. "Wij vinden het heel vervelend voor de betrokken klanten en we zullen waar nodig hulp bieden als klanten hier negatieve gevolgen van zouden ondervinden."

Op de brieven staat gevoelige informatie zoals adresgegevens, BSN-nummers en bankrekeningnummers. Er is door de gemeente melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.