Het stadsbestuur moet beter nagaan of er sprake is van illegaal kamerverhuur in de woningen naast een bewoonster in West.

Zij stelt dat de woningen naast haar huis al jaren gebruikt worden voor kamerverhuur aan studenten, terwijl die voor één huishouden zijn bedoeld. Voor kamerverhuur is een speciale vergunning vereist en die is er niet.

Omdat de bewoonster overlast ondervindt, stapte zij naar de rechter. Die oordeelde deze week dat er onvoldoende gecontroleerd is.

Voorwaarden

De gemeente bevestigt dat de woningen voor één huishouden bedoeld zijn, maar wil vanwege de druk op de woningmarkt een uitzondering maken voor zogenoemde 'woongroepen'.

Huurders mogen dan onder een aantal voorwaarden op eigen initiatief bepalen met drie of meer mensen samen te gaan wonen, mits het om een huurwoning in de vrije sector gaat.

Volgens het stadsbestuur is sprake van zo'n woongroep. De rechter is het daar niet mee eens, omdat er niet aan alle voorwaarden voor een woongroep wordt voldaan, en dus is het onterecht dat er niet gehandhaafd is. Er mag wel een uitzondering worden gemaakt voor woongroepen die aan de voorwaarden voldoen, maar dat is hier niet het geval.