Jeroen Mirck, D66-bestuurscommissielid in Nieuw-West, heeft vragen gesteld over het bedreigde homostel Daan en Willem.

Lees ook: 'Homostel in Nieuw-West met de dood bedreigd door buurtbewoners'

'De D66-fractie heeft enkele vragen over deze specifieke kwestie, maar wil het probleem ook breder trekken, omdat pesterijen of zelfs buurtterreur vaker voortkomt dan veelal wordt gedacht', schrijft Mirck. Hij wil onder andere duidelijkheid waarom stadsdeel, politie en woningcorporatie niet hebben kunnen voorkomen dat de situatie is geëscaleerd. 'Het bedreigde homostel heeft al eerder aangeklopt vanwege de overlast.'

Lees ook: Marokkaans gezin doet aangifte tegen homostel

Ook wil Mirck cijfers hebben over homo-gerelateerde bedreigingen in Nieuw-West. 'Hoe gaat het stadsdeel zich inspannen om dit soort bedreigingen tegen te gaan?', schrijft het bestuurscommissielid. Daarnaast vraagt hij cijfers over het aantal treiterzaken in Nieuw-West. 'Hoe zijn deze opgelost?'

Mirck haalt ook nog aan dat  Daan en Willem naar de media zijn gestapt, waardoor hun zaak in een stroomversnelling terechtkwam: 'Hoe kunt u waarborgen dat ook minder mondige bewoners tijdig worden ondersteund?'

Lees ook: 'Verhaal homostel vrijwel geheel verzonnen'

In de brief beschrijft Jeroen Mirck ook meerdere gemelde incidenten. Zo blijken een moeder en zoon inmiddels uit dezelfde wijk te zijn vertrokken vanwege drie jaar 'terreur' door meerdere buurtgezinnen. Een bewoonster elders kreeg stenen door de ruit en vuurwerk en eieren in de tuin.