De Shi Hotel Groep raakt al zijn vergunningen voor horeca in de hotels kwijt. Dat heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt.

De exploitant van negen hotels in de stad wordt al lange tijd verdacht van verschillende misdrijven. Van vijf hotels worden de vergunningen ingetrokken of geweigerd. 

Vier hotels hebben de vergunningen niet nodig, aangezien er geen alcohol wordt geschonken en er geen gebruik wordt gemaakt van de horecafaciliteiten in de hotels door niet-logerende gasten.

Het Landelijk Bureau Bibob van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de hotelketen onderzocht en kwam met dit advies.

Mensensmokkel

De lijst met verdenkingen richting de exploitant is lang: Mensensmokkel, witwassen, valsheid in geschifte, handelen in strijd met de douanewetgeving, een ontvoering, een bedreiging, deelname aan een criminele organisatie en het handelen in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen.

De hotels zullen niet gesloten worden omdat de procedure niet over de logiesfuncties van de hotels gaat.