In 2015 is het twee keer gebeurd dat alle Amsterdamse ziekenhuizen tegelijkertijd een opnamestop hadden afgekondigd voor de spoedeisende hulp en/of Eerste Hart Hulp afdeling.

Dat schrijft Van der Laan in antwoord op vragen van de SP. "Er was geen sprake van een gelijktijdige sluiting van alle spoedeisende hulp en alle Eerste Hart Hulp." Ook hebben er geen noodsituaties plaatsgevonden door de sluitingen. "In alle gevallen is het gelukkig goed afgelopen met de patiënten." Beide sluitingen waren op een vrijdagavond.

Oplossing

Als blijkt dat alle ziekenhuizen in de stad een opnamestop hebben op de spoedeisende hulp en/of Eerste Hart Hulp, dan neemt de meldkamer contact op met de betreffende ziekenhuizen om op zoek te gaan naar een oplossing, zo blijkt uit de brief van de burgemeester.

De SP had vragen gesteld toen bleek dat er in 2015 rond de stad zeshonderd keer een opnamestop plaatsvond bij ziekenhuizen. "Volstrekt onwenselijk en gevaarlijk", noemde de partij het. Volgens het hoofd van de spoedeisende hulp van het AMC wordt het steeds drukker op zijn afdeling vanwege de toename van het aantal kwetsbare ouderen die langer thuis blijven wonen en een toename van patiënten met meerdere aandoeningen.