De parkeerproef met blauwe zones in Slotermeer wordt per 1 augustus beëindigd. Hierdoor wordt de maximale parkeerduur van zes uur weer teruggebracht naar de oorspronkelijke twee uur.

De proef was bedoeld om te onderzoeken of de hoge parkeerdruk in het gebied ten westen van de Slotermeerlaan verlicht kan worden door de parkeerplaatsen in het gebied met een blauwe zone beter te benutten.

Dit is onderzocht door de parkeerduur in het blauwe zone-gebied te verhogen naar zes uur, maar dit bleek niet het gewenste effect te hebben. Dat was voor de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West reden om de proef te beëindigen.

Protest

Per 1 mei was de proef al stopgezet in de gebieden in Slotermeer waar de parkeerdruk te hoog was en bewoners bezwaar hadden ingediend. Nieuw-West wil nu na de zomer met bewoners om de tafel om te bespreken op welke manier de hoge parkeerdruk wel kan worden aangepakt.