Voor kopers van nieuwbouwwoningen wordt vanaf 1 juli eeuwigdurend erfpacht ingevoerd. Een meerderheid in de gemeenteraad stemde vanavond in met het voorstel van wethouder Grondzaken Eric van der Burg die het 'een historisch besluit' noemde.

Het voorstel heeft ook gevolgen voor tienduizenden bestaande erfpachters. Voor hen komt er een overstapregeling. In oktober volgt daar een voorstel over, maar naar verwachting wordt daar pas in maart 2017 definitief over besloten.

Tot nu toe was er sprake van 'voortdurende' erfpacht. Na afloop van een canon, meestal 50 of 75 jaar, gingen de bedragen fors omhoog. Kopers van huizen hielden daar vaak geen rekening mee en banken deden steeds vaker moeilijk om 'erfpacht-woningen' te financieren.

Zekerheid

Het huidige voorstel biedt meer zekerheid voor kopers. Ze kunnen de grond voor eeuwig afkopen waardoor er geen jaarlijkse rekening meer volgt. Daarvoor moet dan wel een fors bedrag worden betaald. Of ze betalen een jaarlijkse canon die jaarlijks met iets meer dan de inflatie zal worden verhoogd. Plotselinge grote prijsverschillen zullen dan uitblijven.

Kritiek is er ook. SEBA (stichting erfpachters belang Amsterdam) vindt het nieuwe stelsel veel te ingewikkeld en te duur voor huiseigenaren. Bovendien vinden zij de risico-opslag die de gemeente rekent bij erfpacht veel te hoog.

In Amsterdam staat zo'n 80 procent van de huizen op erfpachtgrond. Opmerkelijk genoeg hoeven juist veel huis-eigenaren in de grachtengordel geen erfpacht te betalen, omdat hun huizen niet op erfpachtgrond staan.