Aantal uitkeringen in Amsterdam licht gedaald

Het aantal lopende WW-uitkeringen in en rond Amsterdam is in mei met ruim driehonderd (-1,2 procent) gedaald tot 29.700.

Het aantal uitkeringen liep in alle sectoren terug. Mei is de eerste maand in 2016, waarin het aantal WW-uitkeringen in en rond de stad afnam.

Ook het aantal nieuwe WW-uitkeringen daalde, van 3.100 in april naar 2.400 in mei.

Vervoer

Het aantal uitkeringen nam ten opzichte van april relatief het sterkst af in de sector vervoer en opslag (-4,4 procent), gevolgd door de seizoensafhankelijke horeca (-2,5 procent).

Op jaarbasis is een zeer sterke stijging te zien vanuit het grootwinkelbedrijf met bijna 71%. Dit wordt veroorzaakt door de faillissementen in de retail van de afgelopen maanden.

Uitzendbedrijven

De bouwnijverheid en de uitzendbedrijven laten juist een flinke daling zien van respectievelijk 34 procent en 23 procent  Dit wordt veroorzaakt door de aantrekkende bouwsector en doordat in tijden van een aantrekkende economie uitzendbedrijven vaak als eerste profiteren.

UWV ziet de grootste daling van nieuwe WW-uitkeringen in de beroepsgroepen openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen (-36 procent). Ook in de transport en logistiek (-33 procent) en technische beroepen (-31%  procent) is een sterke daling te zien van het aantal nieuwe toekenningen.

Zakelijke dienstverlening

De meeste lopende WW-uitkeringen zijn afkomstig uit de financiële en zakelijke dienstverlening. Het gaat om 11.500 WW-uitkeringen.

Dit is ook de sector waar het aantal vacatures het sterkst daalt. De reden hiervan is de toenemende automatisering en digitalisering. Met name op mbo-niveau ontstaan minder vacatures.

Tip de redactie