Laatste jaren veel onderzoek naar personeel Bijlmerbajes

Plichtsverzuim, het niet nakomen van afspraken tussen werkgevers en werknemers, was de afgelopen jaren een groot punt van zorg in de Bijlmerbajes, die onlangs is gesloten.

Dat blijkt uit informatie die door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is vrijgegeven.

In 2014 en 2015 waren er in totaal bijna 140 onderzoeken naar plichtsverzuim en integriteitsschendingen in de Bijlmerbajes. Een opvallend groot aantal. In totaal zijn er in die twee jaar bij alle onderdelen van de DJI bijna 470 onderzoeken gedaan.

Zerotolerancebeleid

Volgens de DJI was plichtsverzuim een dusdanig groot punt van zorg dat er een zerotolerancebeleid is gevoerd. Hierdoor werd ook tegen lichte vergrijpen opgetreden. Dat verklaart dat het aantal onderzoeken verhoudingsgewijs zo groot was.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie noemt bijvoorbeeld het niet dragen van een stropdas. Maar uit een overzicht blijkt dat er ook zes medewerkers zijn ontslagen voor zware vergrijpen. Het gaat daarbij onder meer om betrokkenheid bij smokkel en ongeoorloofd contact met een gedetineerde.

Privacy

Andere onderzoeken werden ingesteld naar bijvoorbeeld privégebruik van een dienstauto en schending van de privacy.

In totaal zijn er in twee jaar tijd behalve ontslag 71 andere straffen opgelegd aan medewerkers van de Bijlmerbajes. Het gaat daarbij om geldboetes, schriftelijke berispingen en inhouding van salaris.

Tip de redactie