Multiculturele stadsboerderij El Rief in Osdorp moet sluiten. De gemeente Amsterdam onderzoekt de mogelijkheid om de huurovereenkomst te ontbinden, om zo het terrein te kunnen ontruimen.

Dat schrijft wethouder Laurens Ivens van dierenwelzijn aan de gemeenteraad. El Rief staat bekend als een 'horrorboerderij'.

Eind 2014 verschenen er beelden waarop te zien was dat kalveren aan een pijnlijke dood stierven. Ook was er mogelijk sprake van een illegale slagerij. Eigenaar Magdy Zaki was zich van geen kwaad bewust, zo liet aan toentertijd aan AT5 weten: "Dat er hier iets mis is, is grote onzin. Kalfjes krijgen na hun geboorte een spuit antibiotica, daar reageren ze op. En ja, sommige kalfjes gaan nou eenmaal dood."

Na het opduiken van de beelden volgde er een onderzoek door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Uitkomst: de stadsboerderij mocht onder toezicht weer verder. De Partij voor de Dieren zei begin 2015 het niet eens te zijn met dat besluit. Ondanks de politieke bezwaren bleef El Rief open en werd er een bemiddelingstraject tussen de eigenaar en de bestuurscommissie opgestart.

Welzijn

In december vorig jaar werd dit traject beëindigd, omdat eerdere afspraken niet werden nagekomen en het welzijn van de aanwezige dieren opnieuw in gevaar werd gebracht.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in januari van dit jaar de laatst overgebleven dieren weggehaald bij El Rief. Vanwege het dierenleed loopt er ook een strafrechtelijke procedure.

Slagerij

Op 13 januari en 3 mei van dit jaar zijn er hercontroles uitgevoerd op het terrein. Ook toen zijn er overtredingen geconstateerd, waaronder illegale bouwwerken en een zeer onprofessioneel gebouwd bijgebouw waar een illegale slagerij in geëxploiteerd werd.

Daarnaast ontdekte de toezichthouders dat er in een tussenzaal illegale feesten werden georganiseerd. Volgens de gemeente is dat in strijd met de exploitatievergunning.

Noodzaak

Uit onderzoek blijkt dat de volksgezondheid in het geding was in de slagerij. "Hierdoor ontstaat er een dringende maatschappelijke noodzaak om de activiteit direct te staken", schrijft Ivens. Uit een recente controle blijkt dat de slagerij inmiddels is gesloten. De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheid om het terrein volledig te ontruimen.