Gemeenteraad wil dat agent reden aanhouding bijhoudt

De Amsterdamse raad wil dat agenten gaan bijhouden waarom zij iemand staande houden. Het invullen van zogeheten 'stopformulieren' moet het etnisch profileren terugdringen.

Het plan van GroenLinks, D66, SP en PvdA kon rekenen op steun van een meerderheid van de raadsleden. De partijen roepen het college op om in overleg met de Amsterdamse politie, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nationale Politie zo snel mogelijk een pilot met stopformulieren in Amsterdam te starten.

De invoering van stopformulieren zou in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Spanje hebben geleid tot een afname van etnisch profileren. Bovendien zou het percentage succesvolle controles zijn gestegen.

'De taxichauffeur die op weg naar huis drie alcoholcontroles krijgt terwijl zijn blanke collega daar "nooit last van heeft": het is discriminatie. En dat geeft mensen het gevoel niet als volwaardige Amsterdammer behandeld te worden en daardoor ook niet dezelfde kansen te hebben als de autochtone buurman. Daar moeten we écht elke dag werk van maken. Stopformulieren hebben bewezen agenten bewuster te maken van hun acties. Zo kunnen we meteen discriminatie terugdringen', aldus D66-fractievoorzitter Jan Paternotte.

Tip de redactie