Meer macht voor stadsdelen over komst nieuwe hotels

Stadsdelen in Amsterdam mogen in de toekomst zelf gebieden aan gaan wijzen waar geen hotels meer mogen komen.

Met deze zogenaamde 'uitzonderingsgebieden' wil het college tegemoet komen aan de wens van stadsdelen om per buurt te kijken waar eventueel ruimte is voor nieuwe hotels en waar juist niet. 

"Buiten die specifieke gebieden blijft het principe 'nee, tenzij' gelden, met beperkte ruimte voor nieuwe hotels", schrijft het college. "Alleen als initiatieven echt iets toevoegen aan de markt en de omgeving wordt vanuit de gemeente medewerking verleend."

Bewoners

Wethouder Kajsa Ollongren van Economische Zaken: "Dit zal er vooral in het Centrum toe leiden dat er bepaalde zones zijn waar je niet eens hoeft te toetsen aan nieuwe criteria. Want daar is gewoon geen ruimte meer voor hotels. En dan kun je dus géén vergunning meer aanvragen."

In het recente verleden zijn Amsterdammers in verzet gekomen tegen hotelplannen in hun wijk. "Met dit nieuwe beleid geven we de bewoners een belangrijke stem. We hebben gezegd: 'als je géén draagvlak kunt vinden in de buurt, dan komt het er sowieso niet.' Het nieuwe beleid betrekt bewoners bij de besluitvorming."

Remmen

Met dit nieuwe beleid hoopt de gemeente het aantal nieuwe hotels in de stad terug te dringen. Dit betekent echter niet dat er van vandaag op morgen geen hotels meer bijkomen of uitbreiden. "Lopende projecten die zijn goedgekeurd volgens eerdere afspraken kunnen worden afgerond. Soms duurt het wel acht of tien jaar voordat een project wordt voltooid", aldus het college.

Het college wil wel strakker in de gaten gaan houden welke projecten ook daadwerkelijk leiden tot een hotel en welke van de lijst met initiatieven kunnen worden afgevoerd. Het college blijft inzetten op spreiding naar de randen van de stad en de regio.

AT5 maakte een kaart met 91 plaatsen in Amsterdam waar mogelijk nog nieuwe hotels komen.

Bekijk de video:

Tip de redactie