Extra toezicht voor 25 kinderdagopvangorganisaties

Gemeente Amsterdam houdt extra toezicht op 25 kinderdagverblijven. Dat zei wethouder Simone Kukenheim tijdens het debat over het inmiddels gesloten kinderdagverblijf 24/7 Kids op het Columbusplein in West.

Daar werden veel meer kinderen opgevangen dan toegestaan. Leidsters reden de hele dag met baby's door de stad, zodat bij inspectie de zaak niet aan het licht zou komen.

Code rood

In de stad voldoen 25 kinderdagopvangorganisaties niet aan de gemeentelijke regels, die flink strenger zijn geworden na het uitbreken van de Amsterdamse zedenzaak.

Amsterdam werkt met een kleurensysteen, 25 kinderdagopvangorganisaties zijn rood gekleurd. Dat houdt in dat ze in een extra handhavingstraject zitten. Zo zal de inspectie vaker onverwacht langskomen.

Overigens gaat het volgens een woordvoerder wel beter dan vroeger, zo hadden in 2013 nog 100 kinderdagopvangorganisaties 'code rood'.

Kritiek

Tijdens het debat over 24/7 Kids vroegen CDA-raadslid Marijke Shahsavari en PvdA-raadslid Sofyan Mbarki zich af waarom het bewuste kinderdagverblijf niet bij eerdere signalen van misstanden al was gesloten. Volgens wethouder Kukenheim kan dit niet, en moet eerste het hele handhavingstraject doorlopen zijn voordat er tot sluiting kan worden overgegaan.

Bovendien benadrukte Kukenheim dat de inspectie niet op de hoogte was van alle misstanden doordat verschillende leidsters niet eerlijk vertelden wat er gebeurde en ouders er geen weet van hadden. De wethouder vindt wel dat bij kinderdagverblijven waarbij eigenaren willens en wetens de boel tegenwerken er sneller ingegrepen moet kunnen worden.

Kukenheim overlegt met Den Haag om tot maatregelen te komen. Zo pleit ze voor een openbaar register van kinderdagopvang-exploitanten zodat ze niet in meerdere gemeenten de fout in kunnen gaan.

Tip de redactie