Tijdelijke opvang Schipluidenlaan blijft langer open

De tijdelijke opvang voor asielzoekers aan de Schipluidenlaan in Nieuw-West blijft langer open. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft hier om gevraagd.

Het COA verwacht de komende zomer een landelijk tekort aan opvangplekken. De locatie aan de Schipluidenstraat, in het voormalig Calvijn met Junior College, blijft nu open tot zeker 1 september van dit jaar. 

Voorheen bleven er tot maximaal vierhonderd personen in het gebouw. Omdat het gebouw niet geschikt bleek voor dit hoge aantal mensen, is dat aantal teruggeschroefd naar 250 personen.

Op dit moment zitten er ongeveer twintig personen in de noodopvang. Voor de rest is de asielprocedure begonnen. Deze mensen zijn naar elders verplaatst. 

Lees ook: Nieuwe noodopvanglocaties in Nieuw-West en Marnixstraat

Het COA heeft ook aangegeven een centrale ontvangstlocatie in Amsterdam te willen maken. Hier begint voor alle vluchtelingen de asielaanvraag met een registratie, identificeren en een medische keuring.

Dit gebeurt nu onder meer in Ter Apel. Als dit ook in Amsterdam gaat plaatsvinden wordt de locatie aan de Schipluidenstraat hier mogelijk voor ingezet. 

Op de locatie aan de Schhipluidenstraat is er 24 uur per dag toezicht en de bewoners moeten zich aan huisregels houden.

Tip de redactie