Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat er dit en volgend jaar 35.000 banen bijkomen in de regio Groot Amsterdam.

Landelijk komen er ruim 200.000 banen bij, verwacht UWV. Van de extra banen is een op vijf een zelfstandige. 

Vooral in de uitzendsector, detail- en groothandel, horeca, specialistische zakelijke dienstverlening en ICT groeit de werkgelegenheid. In de bouw neemt het aantal banen van werknemers voor het eerst in jaren weer toe.

Hoger dan landelijke gemiddelde

Het aantal banen voor werknemers neemt in Groot Amsterdam toe van 868.000 in 2015 tot 903.000 in 2017. Deze toename van gemiddeld 2% per jaar is hoger dan het landelijk gemiddelde.

Landelijk komt de gemiddelde groei van werknemersbanen uit op 1% per jaar.