Kopers van nieuwbouwwoningen kunnen vanaf 1 juli kiezen voor eeuwigdurende erfpacht. Dit betekent dat Amsterdammers die erfpachter worden van een woning, bedrijf, voorziening of kantoor op nieuw uitgegeven grond zekerheid krijgen over hun erfpachtkosten.

Voor het eerst sinds 1896 gaat de gemeente grond in eeuwigdurende erfpacht uitgeven. 

"Het college lost met de invoering van eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw haar eerste deel van de belofte in om meer zekerheid te bieden voor erfpachters. De inspraakperiode is zeer rustig verlopen met slechts 64 inspraakreacties. Dit laat zien dat eeuwigdurende erfpacht op veel draagvlak kan rekenen", aldus wethouder Grondzaken Eric van der Burg.

Het huidige stelsel wordt 'voortdurend' genoemd, waarbij de gemeente altijd kan aankloppen voor een herziening van de canon. Ook was het alleen mogelijk om de erfpacht voor maximaal 50 tot 75 jaar af te kopen.