De onveilige Van Woustraat, het is al jaren een probleem. Bewoners zien in die tijd tientallen ongelukken in de straat gebeuren. Maar de beloofde herinrichting laat nog lang op zich wachten. De straat is in 2018 pas aan de beurt.

Stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar illustreert in het interview dat we vandaag met hem hadden, dat het ook voor hem een hoofdpijndossier is. In 1996 werden al plannen gemaakt voor de verbetering van de Van Woustraat. Er zouden vrijliggende fietspaden komen. Alleen kwam van dat plan niks terecht. 

Volgens Slettenhaar worden de plannen nu wel eindelijk uitgevoerd. 'We hebben deze bestuursperiode geld vrijgemaakt en gaan de Van Woustraat herinrichten. Daardoor wordt de straat verkeersveilig. We moeten nog wel wachten tot de Rode Loper af is, want beide straten kunnen niet tegelijk open', zegt de stadsdeelbestuurder.

Met die Rode Loper doelt Slettenhaar vooral op de Ferdinand Bolstraat, ook een gevaarlijke straat waar nu aan gewerkt wordt. De Van Woustraat moet dus nog jaren wachten. Maar echt bekennen wil Slettenhaar dat niet in het interview met AT5.

Video: Aanpak Van Woustraat

Op de vraag wanneer de Van Woustraat wordt heringericht lijkt de stadsdeelbestuurder geen duidelijk antwoord te willen geven: 'Als de Rode Loper klaar is. In augustus is het plan klaar. Dan wachten we op de Rode Loper. We hopen dat die eind 2017 af is, dan kunnen we gelijk de Van Woustraat', zegt Slettenhaar. Op de vraag of de Van Woustraat dus pas in 2018 aan de beurt is zegt hij: 'Als de Rode Loper klaar is. De Van Woustraat is tot prioriteit bestempeld.'

Als we nog eens doorvragen over de exacte datum loopt Slettenhaar weg van het interview. Om vervolgens toch terug te komen. 'Het blijft nu zoals het is. We hebben al extra maatregelen genomen, waaronder de 30 km per uur.' De plannen voor de herinrichting worden in augustus definitief gemaakt.