Airbnb-topman vraagt meer tijd om klachten af te handelen

Airbnb-topman Nathan Blecharczyk vraagt om meer tijd om alle klachten over de verhuursite af te handelen.

Dit stelt Blecharczyk donderdag in gesprek met het FD. Klachten over onder meer overlast, oneerlijke concurrentie en belastingafdrachten kunnen volgens de mede-oprichter van Airbnb onmogelijk allemaal tegelijkertijd opgepakt worden.

"We zitten in 34.000 verschillende steden en de problemen verschillen van stad tot stad." Hierdoor is het volgens de topman "operationeel onmogelijk" om met alle betrokken partijen in gesprek te komen. "Maar we boeken goede vooruitgang."

Airbnb werkt in Amsterdam sinds twee jaar actief samen met de gemeente. Deze afspraken zijn volgens Blecharczyk "exemplarisch".

"We werken actief samen met honderden steden. Met een aantal in Europa hebben we de langste relaties. Parijs is een belangrijke. Maar ook Amsterdam. We betalen in Amsterdam ongeveer 5.5 miljoen per jaar aan belasting. Die partnerships en gesprekken lopen door."

Tip de redactie