Amsterdammers vinden Lelylaan, CS en Bijlmer Arena minst veilige stations

Amsterdamse ov-reizigers voelen zich het minst veilig op stations Lelylaan, Centraal Station en station Bijlmer Arena.

Dit blijkt uit de onlangs uitgekomen Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2015 die jaarlijks gepubliceerd wordt door de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek.

De drie stations vormden voorgaande jaren ook al de top drie van minst veilige stations, alleen in een andere volgorde. In 2014 en 2013 werd Centraal Station nog het vaakst genoemd als onveilig station. 

Veiligheid

Het lijkt over het algemeen overigens goed te gaan met de veiligheid in het het openbaar vervoer. Op dit vlak beloont de reiziger het Amsterdamse OV met een 7,6. Een hoger gemiddelde dan in 2014 (7,3) en 2013 (7,1). 

De metro wordt over het algemeen als het meest onveilig ervaren. 11 procent van de reizigers wil überhaupt niet met de metro reizen omdat ze dit als onveilig ervaren. 8 procent van de reizigers mijdt de tram. Bepaalde routes worden uit veiligheidsoverwegingen door 12 procent van de reizigers gemeden. Ook hier gaat het het vaakst om metro-trajecten. 

Overlast

Last van andere reizigers is ook een terugkerend probleem. De meeste overlast wordt veroorzaakt door bellende reizigers in het OV.

56 procent van de ondervraagde reizigers geeft aan hier last van te hebben. Andere vormen van geluidsoverlast worden door 45 procent van de reizigers als hinderlijk ervaren.

Dronken mensen (39 procent) en rondhangende jongeren of scholieren (38 procent) zorgen ook voor irritatie.

Veiligheid in het Amsterdamse OV 2015

Criminaliteit

8 procent van de reizigers geeft aan het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geworden van criminaliteit in het openbaar vervoer. Het gaat hierbij voornamelijk om zakkenrollerij of bedreiging zonder wapen. Maar ook mishandeling, seksueel geweld en verbaal geweld worden genoemd.

De monitor stelt dat er, ten opzichte van eerdere jaren, geen significante verschillen gemeten zijn.

41 procent van de ondervraagden stelt dat er, in hun beleving, weinig tot géén criminaliteit voorkomt in het OV. Toezicht in het OV draagt bij aan het veiligheidsgevoel van reizigers.

Ruim driekwart van de reizgigers is van mening dat het OV een beetje (46 procent) of veel (35 procent) veiliger wordt door de aanweigheide van tozichthouders. 

Drukker

Een grote groep reizigers ervoer het OV vorig jaar als drukker dan eerdere jaren. 40 procent van de reizigers vindt dat de drukte in het OV is toegenomen in het afgelopen jaar. 32 procent is van mening dat de grens qua drukte inmiddels is bereikt. 9 procent stelt dat deze grens al ver is overschreden.

Tip de redactie