Bijlmerbajes wordt asielzoekerscentrum

De gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaan de voormalige Bijlmerbajes en het voormalig ALO gebouw aan de Willinklaan ombouwen tot asielzoekerscentrum.

De komende tijd worden beide locaties door het COA verbouwd.

De voormalige Bijlmerbajes wordt geschikt gemaakt zodat ze voldoen aan de eisen voor de opvang van asielzoekers. Ook worden de tralies en een deel van de muur verwijderd.

De Willinklaan krijgt bebouwing op twee sportvelden. Hierin komen, naast woonruimten, ook kook- en wasruimten. In het gebouw van de voormalige ALO worden bij de opvang behorende kantoren van het COA ondergebracht.

"De komst van een asielzoekerscentrum heeft gevolgen voor bewoners in de buurt en de stad", stelt het stadsbestuur.

Informatieavonden

"Het college en de bestuurscommissie gaan tijdens besloten informatieavonden met bewoners in gesprek. Daarnaast wordt door het COA een omwonendencommissie ingesteld om een goede relatie op te bouwen tussen de omwonenden en de asielzoekerscentra."

De verwachting is dat vanaf augustus de eerste mensen hun intrek in de Wenckebachweg.

Tip de redactie