De gemeente heeft terecht de bijstandsuitkering van een Amsterdamse vrouw ingetrokken omdat zij bij haar ex-man op zolder woonde.

Dat heeft de rechtbank eind vorige week besloten.

Ambtenaren deden onderzoek naar de woonomstandigheden van de vrouw omdat haar dochter ook een bijstandsuitkering aanvroeg.

Het bleek dat de vrouw een 'gezamenlijke huishouding' voerde met haar ex-man. Zij woonde namelijk op diens zolder.

Deze zolder is volgens de rechtbank niet te kwalificeren als een zelfstandige woonruimte, want er is geen eigen toegang, geen douche of toilet en de zolderkamer is niet als afzonderlijke woonruimte geregistreerd in de Basisregistratie personen. De vrouw en haar ex-man deelden dus hetzelfde hoofdverblijf.

Inlichtingenplicht

De gemeente heeft als regel dat bijstandsuitkeringen worden ingetrokken als iemand samenwoont met een ander die voldoende inkomsten heeft of als er niet wordt voldaan aan de 'inlichtingenplicht', want Amsterdammers met een uitkering moeten alles doorgeven wat invloed kan hebben op hun financiële situatie.

De op zolder wonende vrouw vond dat de bijstandsuitkering in eerste instantie rechtmatig was verleend en daarom niet meer mocht worden ingetrokken. De rechtbank was het daar echter niet mee eens.