De Partij van de Ouderen heeft het stadsbestuur schriftelijke vragen gesteld over het groeiende aantal ratten in de stad.

De partij vindt dat de gemeente moet ingrijpen, en "wijst op de gevaren die aan een rattenplaag kleven, zoals tal van ziektes, schade aan woningen en eigendommen door het knaaggedrag van de ratten en psychologische schade bij mensen die lijden aan een rattenfobie."

"We zien landelijk een toename", stelt entomoloog Peter Timmermans van ongediertebestrijdingsbedrijf Rentokil. "Het heeft een aantal oorzaken. Een belangrijke oorzaak is dat de laatste winters zacht zijn geweest. Dat betekent dat er minder sterfte optreedt, met name bij jonge ratten. Dus eigenlijk is de landelijke populatie groter geworden."

Maar dat is niet de enige oorzaak volgens Timmermans. De strengere eisen rondom bestrijding zijn een factor, net als de Amsterdammers zelf, die regelmatig voedsel weg gooien. Ook werkzaamheden zoals de Noord/Zuidlijn spelen volgens Timmermans een rol. 

Voedsel

De GGD en stadsdeel Noord lieten zondag weten dat het probleem vooral bij de bewoners zelf ligt, omdat zij voedsel op straat gooien. De Partij van de Ouderen vindt het "werkelijk van de ratten besnuffeld dat de gemeente Amsterdam haar verantwoordelijkheid niet pakt bij het bestrijden van de rattenplaag."

De partij vraagt het stadsbestuur onder meer of de mening van het stadsdeel en de GGD gedeeld wordt, en, indien ja, om "klip en klaar aan te geven sinds wanneer de verantwoordelijkheid aangaande de volksgezondheid geen taak van de (lokale) overheid meer is."

"Tegen ratten kun je als particulier niets doen", zegt Peter Timmermans. "Er is ook geen gif. Er is geen vergiftigd lokaas voor toegelaten. Dus daar moet je eigenlijk wel een professional voor inhuren. Wat je wel kunt doen is voorkomen dat ze binnenkomen. Je tuin en stoep netjes houden, dat scheelt natuurlijk wel."