SP-gemeenteraadslid Tiers Bakker is samen met bewonersvereniging Ikbenamsterdam in actie gekomen tegen het plan om brugwachtershuisjes te verbouwen tot kleine hotelkamers.

In een online petitie spreken Bakker en de bewonersvereniging Ikbenamsterdam hun zorgen uit over het plan. Ze menen onder andere dat 'de Amsterdammer' geen rol speelt bij de herbestemming van de brugwachtershuisjes. Ook zou de gemeenschapsfunctie van de wachtershuisjes verdwijnen en strookt het niet met de hotelstop van de gemeente.

De makers van de petitie willen dat de gemeente het proces van de herbestemming van de huisjes opnieuw doet. Dit behelst onder meer het uitschrijven van een, volgens de bewonersorganisatie beloofde, prijsvraag voor de herbestemming. De gemeente wordt in de petitie ook opgeroepen om rekening te houden met de Amsterdammers zelf en het huidige hotelbeleid.

Tot nu toe hebben ruim zeshonderd mensen de petitie ondertekend. De Westkrant schreef onlangs dat er voor vijf brugwachtershuisjes in West een omgevingsvergunning is aangevraagd. De plannen zijn er al jaren, maar hiermee lijkt het concreet te worden. Op de site van de gemeente is te zien dat de afgelopen weken in meer delen van de stad de vergunningen zijn aangevraagd.