Gemeente Amsterdam investeert de komende jaren miljoenen euro's in taallessen voor volwassenen. Een groot aantal inwoners van de stad heeft een taalachterstand.

In Amsterdam is naar schatting zestien procent van de beroepsbevolking laaggeletterd. 

Het Rijk heeft de afgelopen jaren bezuinigd op bestrijden van laaggeletterdheid. Amsterdam heeft besloten om 23,3 miljoen euro vrij te maken voor het programma 'Taal om te leren 2016-2018'.

Wethouder Simone Kukenheim: "Laaggeletterdheid heeft impact op alle onderdelen van iemands leven, of het nu gaat om relaties, het vinden van werk, gezondheid of schuldenproblematiek. Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven is essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom zet Amsterdam stevig in op de aanpak van laaggeletterdheid."

Met het programma wil de gemeente de komende drie jaar voor minimaal 14.500 mensen taalcursussen beschikbaar stellen. Het programma richt zich op taal leren én toepassen.