De jeugdwerkloosheid in Amsterdam is voor het eerst tot onder het landelijk gemiddelde gedaald. 

De werkloosheid onder jongeren tot 27 jaar is gezakt van 13,3 procent in 2014 naar 9,3 procent vorig jaar.

Dat meldt de gemeente op basis van cijfers van het CBS en van de gemeentelijke dienst Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS). De aanpak werkt, stelt wethouder Arjan Vliegenthart.

Ook onder jonge Amsterdammers met een niet-westerse achtergrond is de werkloosheid fors gedaald (van 18 naar 13 procent).

Coaches

Amsterdam pakt jeugdwerkloosheid aan, onder meer door thuiszittende jongeren te benaderen en soms door gewoon aan te bellen. Met coaches wordt bekeken wat er nodig is om weer naar school of werk te gaan. Vorig jaar zijn ruim 5600 jongeren op die manier begeleid naar school en baan.

De wethouder stelt tevreden vast dat het jeugdwerkloosheidscijfer onder het landelijk gemiddelde van 10,4 procent ligt. De gemeente geeft ook de cijfers uit Rotterdam (15,4) en Den Haag (17 procent).