De afsluiting van de bruggen op de Leidsegracht in Amsterdam lijkt voorlopig van de baan. De bewoners kwamen in protest tegen de zogenaamde knip en dat heeft resultaat gehad.

In de plannen zou er een knip worden gemaakt bij de Leidsegracht en het Muntplein, op deze manier wil wethouder Pieter Litjens het verkeer op de grachten terugdringen. Maar tot grote ontevredenheid van de buurt.

"Voor automobilisten betekent dat kilometers omrijden om bij hun eigen huis te komen. En ze zullen ook grote problemen krijgen met parkeren", aldus bewoner Herman Doeleman vorige week.

De druk vanuit de buurt heeft er mede voor gezorgd dat de bestuurscommissie Centrum dinsdag een motie heeft aangenomen waarin het college B&W wordt geadviseerd de knip niet door te zetten. 

Ook wordt het college opgeroepen eerst nader onderzoek te doen zodra de hervorming van het Muntplein is afgerond. Dan zou er pas een overweging moeten komen om maatregelen als de afsluiting van de bruggen door te voeren.

De buurt is voor nu in ieder geval opgelucht. "De massale opkomst van jullie vorige week en ook weer vandaag is naar mijn waarneming doorslaggevend geweest", zegt Doeleman.