De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (CvB). De universiteit heeft ook een nieuwe rector magnificus.

Geert ten Dam, hoogleraar onderwijskunde aan de UvA, wordt de nieuwe CvB-voorzitter. Karen Maex, nu nog decaan van de bètafaculteiten van UvA en VU, is benoemd tot rector magnificus van de UvA en lid van het CvB. Beiden zullen op 1 juni in hun nieuwe functie aantreden.

Volgens de UvA zijn beiden unaniem voorgedragen via een nieuwe procedure. Zo is er uitgebreid overleg geweest tussen de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de UvA, de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA, de decanen van de HvA en UvA en de Raden van Toezicht.

Volgens de Raden van Toezicht is er binnen beide organisaties een breed draagvlak voor Ten Dam en Maex.  De vorige voorzitter, Louise Gunning, lag maandenlang onder vuur bij een groep kritische studenten en docenten die het Maagdenhuis hadden bezet.

Uiteindelijk leidde dit tot haar ontslag. Rector magnificus Dymph van den Boom nam haar functie tijdelijk waar.