Amsterdam dreigt zijn afspraak over de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning niet na te komen. In een brandbrief, die zondag naar de ministers Dijsselbloem (Financiën) en Plasterk (Binnenlandse Zaken) is gestuurd, spreekt de gemeente zijn grote zorgen uit. 

Ook vertegenwoordigers van de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht onderstrepen deze zorgen in een ingezonden brief in de Volkskrant. Ze roepen het kabinet op om te komen met een volwaardig financieel aanbod, dat recht doet aan de benodigde uitgaven.

'Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zien zich genoodzaakt om bij het uitblijven van adequate financiering de taakstelling van de 7.781 op te vangen statushouders te overwegen,' schrijven de vertegenwoordigers van de gemeenten.

'Wij kunnen niet meewerken aan de opvang van nieuwe burgers als de handvatten ontbreken om deze mensen een eerlijke kans te bieden op zelfstandigheid en participatie in hun nieuwe woonplaats.'

Onverantwoorde situaties

Als er niet voldoende middelen beschikbaar zijn, zullen er volgens de grote steden 'onverantwoorde situaties' ontstaan. De gemeenten zeggen dan te moeten bezuinigen op andere voor veel inwoners belangrijke terreinen.

De brief werd namens Amsterdam getekend door de wethouders Vliegenthart (Werk, Inkomen en Participatie) en Kock (Financiën).