De Gemeente Amsterdam mocht het bootje van een Amsterdamse dat was afgemeerd zonder vignet niet binnen één week verwijderen.

Op de boot was een sticker geplakt met de mededeling dat de boot genaamd 'Red mij niet', binnen zeven dagen moest zijn voorzien van een geldig vignet en anders zou worden verwijderd.

Dit werd echter niet gedaan door de eigenaresse, omdat ze naar eigen zeggen de sticker niet had gezien.

De gemeente vindt dat een booteigenaar minstens twee keer per week zijn vaartuig dient te controleren. De rechtbank volgt dit niet: "een pleziervaartuig wordt niet dagelijks als vervoermiddel gebruikt, want dient ter recreatie".

Hoewel het aanplakken van de mededeling op de boot volgens de rechtbank een geldige manier is om de vrouw op de hoogte te brengen, is de termijn van een week onrealistisch. Het beroep is gegrond. De vrouw hoeft de sleep- en bewaarkosten niet te betalen.