De verbouwing van het Leidseplein gaat meer kosten dan aanvankelijk was berekend. Op dit moment is er een tekort van 5,5 miljoen euro. Dit schrijft het college van burgemeester en wethouders naar de Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid.

In februari vorig jaar was het tekort al drie miljoen euro. De tekorten liggen onder meer bij de realisatie van de fietsparkeerplekken. Er is daar een tekort van 3,3 miljoen. Ook de risicobuffer heeft een tekort van bijna één miljoen euro. Er is ook een meevaller: de kosten van verbouwing van de Leidsebrug zijn gedaald en dat scheelt een half miljoen.

Mogelijkheden

Het college noemt een paar mogelijkheden om de kosten van de grootscheepse verbouwing te drukken. Zo wordt de mogelijkheid genoemd om het Leidseplein te bestraten met baksteen in plaats van natuursteen. Dit zou een kostenbesparing van 1,4 miljoen euro moeten opleveren. Maar begin juni wordt de natuursteen besteld en daarna kan er niet meer van dat plan afgeweken worden. Ook wordt de mogelijkheid genoemd om de fietsenstalling boven het water bij de Melkweg niet te bouwen. Dit bespaart 1,6 miljoen euro.

Het project Leidseplein wordt nu ook ondergebracht in Regeling Risicovolle Projecten. De bouw van de Noord Zuidlijn valt hier bijvoorbeeld ook onder.