Er komt een nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Amsterdam. 

De opvanglocatie voor maximaal 350 asielzoekers komt naast de al bestaande noodopvang en is bedoeld voor registratie en drie tot vier dagen onderdak.

Burgemeester Eberhard van der Laan benadrukt in een brief aan de gemeenteraad dat het niet om noodopvang gaat. 'Na het doorlopen van het eerste deel van de asielprocedure vindt overplaatsing plaats naar een noodopvang of asielzoekerscentrum (AZC) elders (in het land) plaats.'

Vanwege de korte opvangduur worden er geen aanvullende voorzieningen zoals recreatieactiviteiten of onderwijs georganiseerd. De gemeente is nog in gesprek met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) over een locatie.