Op de website van de Universiteit van Amsterdam staat dat het arbeidsperspectief goed is voor afgestudeerde studenten van de opleiding Communicatiewetenschappen, maar uit een steekproef van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) blijkt dat dat niet klopt.

Landelijk gezien doet slechts 31 procent van de afgestudeerden na anderhalf jaar werk op niveau. Illustratief voor veel meer opleidingen, zo blijkt.

In werkelijkheid is communicatiewetenschappen een van de slechtst scorende wetenschappelijke opleidingen. Maar dat meldt de UvA niet op haar website, net als veel meer onderwijsinstellingen en hogescholen. Ze lichten studenten vaak slecht voor over studie en toekomstperspectieven, aldus het ISO.

Ronduit misleidend

Ook bij andere opleidingen in Amsterdam, zoals Media, Informatie en Communicatie, staan teksten als "na de opleiding kun je veel kanten op" of "mogelijke werkgevers zijn op allerlei gebieden te vinden".

Het Parool noemt de tekst bij de HvA-opleiding tot Sociaal Pedagogische Hulpverlener zelfs "ronduit misleidend". "Er zijn volop kansen om als afgestudeerd SPH'er werk te vinden passend bij je ambities", schrijft de hogeschool. De baankans binnen anderhalf jaar na opleiding ligt echter niet hoger dan slechts 34 procent.

Jongeren moeten zich vóór 1 mei inschrijven voor een opleiding. "Het is in ieders belang dat studenten bewust en goed geïnformeerd aan een opleiding beginnen. Daarom mogen we best van opleidingen verwachten dat zij hun informatievoorziening op orde hebben", zegt ISO-voorzitter Linde de Nie. "Wij roepen alle instellingen op om direct actie te ondernemen als dit nu niet het geval is."

Verkooppraatjes

De informatie over de kansen op een baan na de studie is volgens de steekproef ook niet altijd hoe het zou moeten zijn. "De websites worden hierdoor al snel verkooppraatjes, waardoor studenten niet het hele verhaal kennen", zegt Van Nie.

ISO stelt dat studenten vooral een bewuste studiekeuze moeten kunnen maken. "Opleidingen hebben een grote verantwoordelijkheid om met goede informatie te komen die een bewuste keuze stimuleert."

Reactie UvA

De UvA laat in een reactie weten dat de zin: "De kansen voor communicatiewetenschappers op een passende baan zijn goed", wel zou kloppen. De school baseert zich daarbij op eigen onderzoek onder 288 studenten. Het is echter niet duidelijk hoeveel studenten het onderzoek niet hebben ingevuld.