De Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) is niet blij met de loting dit jaar voor het voortgezet onderwijs. Volgens de stichting mogen zeker driehonderd kinderen niet naar een van hun drie voorkeursscholen.

'Ondanks enorme investeringen in het beter verdelen van de mismatch tussen vraag en aanbod in het Amsterdamse onderwijs, ziet VSA weinig verbetering', schrijft de stichting in een persbericht.

Daar tegenover staat dat ruim 83 procent van de groep 8-leerlingen terecht komt op de school van hun eerste keuze. Vorig jaar kwam 74 procent van de leerlingen terecht op hun favoriete middelbare school. Daarna volgde er forse kritiek. Dit jaar is het systeem aangepast.

Maar als het aan de VSA ligt, is dit nog niet genoeg. Er zijn, volgens deze organisatie, te veel scholen in Amsterdam waar leerlingen niet naartoe willen maar waar leerlingen gedwongen worden om naartoe te gaan door schaarste.

VSA noemt de schade die de 'mismatch' veroorzaakt voor de kinderen in de toekomst 'onaanvaardbaar'. 'We voelen jullie pijn', schrijft de VSA.