Van de bijna 7.500 Amsterdamse groep 8-leerlingen die volgend schooljaar naar de middelbare school gaan, komt ruim 83 procent terecht op de school van hun eerste keuze.

Dit is de uitkomst van de tweede matching van basisschoolleerlingen naar het voortgezet onderwijs. Vorig jaar kwam slechts 74 procent van de groep 8-leerlingen terecht op zijn favoriete middelbare school, waarna er forse kritiek op het matchingssysteem ontstond. Dit systeem is dit jaar daarom aangepast.

En met succes, zo lijkt het. Een dikke 97 procent van de scholieren komt op een school uit de top 5 van zijn of haar keuze terecht, ruim 95 procent krijgt een plaats op een school uit de vooraf doorgegeven top 3. Voor zeven leerlingen zijn de druiven echter héél zuur. Zij vallen buiten hun complete top 10. 'Dat doet pijn', stellen de initiatiefnemers van de 'Petitie voor Matching', een groep ouders die zich eind vorig jaar hard maakte voor behoud van het matchingssysteem.

'We zijn er nog niet. Door het aanbod beter af te stemmen op de behoefte, kunnen er in de komende jaren nog meer kinderen op hun eerste voorkeur geplaatst worden. Bovendien kunnen de voorkeurslijsten dan korter zijn en neemt de drukte op open dagen af.'