Om radicalisering tegen te kunnen gaan, wil de VVD in Amsterdam-West gebruik maken van de zogenoemde Rotterdamwet, waarmee een gemeente invloed kan uitoefenen over wie er in een wijk komt wonen.

Als uit politiegegevens bijvoorbeeld zou blijken dat iemand zou kunnen radicaliseren, zou hij zich niet in een bepaalde buurt mogen vestigen.

De meerderheid van de Tweede Kamer heeft deze ingestemd met het uitbreiden van de Rotterdamwet, die officieel de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek heet, en voor het eerst in Rotterdam gebruikt.

'Syriëgangers afzonderen'

In een notendop: gemeenten kunnen bij de minister vragen of wijken, straten of zelfs woningcomplexen onder de wet mogen vallen. Mensen die daar willen wonen kunnen dan op basis van bijvoorbeeld politiegegevens of een Verklaring omtrent Gedrag geweigerd worden.

Volgens de VVD West zou je dat ook kunnen gebruiken in de strijd tegen radicalisering. Mensen die bijvoorbeeld terugkomen uit Syrië en willen gaan rekruteren voor extremistische groeperingen kunnen worden afgezonderd en in een buurt gezet worden waar minder kwetsbare jongeren wonen. Daar zie ik geen probleem in', zegt VVD'er Alexander IJkelenstam.

'Probleem verplaatsen'

De SP heeft andere ideeën. Raadslid Erik Flentge: 'Als dat mensen zijn die uit Syrië terugkeren, lijkt het me heel goed om ze verplichte de-radicaliseringsprogramma's te laten volgen. Daar is de SP heel erg voor. Dan kunnen we kijken of ze terug kunnen keren in de samenleving en onder welke voorwaarde.'

'Maar wat de VVD nu doet, de zogenaamde Rotterdamwet in Amsterdam toepassen, is een slecht plan. Dat is alleen maar het verplaatsen van het probleem. En niet het probleem oplossen en aanpakken.'

IJkelenstam meent dat ronselaars geen voedingsbodem meer voor hun ideeën. 'Dat is het idee achter dit plan.' 

Bekijk video:

Drugsverleden

Amsterdam doet iets soortgelijks al als het gaat om mensen met een drugsverleden. Die mogen zich niet meer vestigen in de Dichtersbuurt in Nieuw-West. 

De uitbreiding van de Rotterdamwet is nog niet officieel, de Eerste Kamer moet nog akkoord gaan.