Rekenkamer: gemeente laks met privacy burgers

De gemeente leeft privacyregels niet altijd na. Een actueel beleid op dit gebied ontbreekt en hulpverleners informeren burgers niet altijd over hun privacyrechten.

Dat staat in een rapport van de Amsterdamse rekenkamer dat donderdag is verschenen. Vorig jaar werden gemeenten verantwoordelijk werd voor jeugd-, ouderen- en gehandicaptenzorg. De hoofdstedelijke rekenkamer wilde inzichtelijk maken hoe Amsterdam de verwerking van persoonlijke gegevens heeft geregeld en of daarbij voldoende rekening is gehouden met de privacy van de burgers.

De rekenkamer concludeert dat de balans tussen het beschermen van privacy en het geven van hulpverlening ontbreekt. Zo zouden onbevoegde ambtenaren inzage hebben gehad in gevoelige informatie over personen.

Tip de redactie