De Huurdersvereniging Amsterdam wil een stop op de verkoop van sociale huurwoningen.

Volgens de huurdersvereniging dreigt er een tekort aan betaalbare huurwoningen in de stad. 'De groep lage inkomens neemt tegen de verwachting in toe terwijl het woningaanbod voor deze groep snel afneemt, alleen een stop op de verkoop lijkt nog te kunnen helpen', aldus voorzitter Winnie Terra.

Uit het rapport 'Wonen in Amsterdam' dat de gemeente vorige week uitbracht, blijkt volgens de belangenclub voor huurders dat het percentage sociale huurwoningen ten opzichte van de hele woningvoorraad daalde van 63 in 2011 naar 57 procent in 2015. En dat terwijl het aandeel huishoudens met een inkomen tot 34.911 euro blijft toenemen.

Een stop op de verkoop van sociale huurwoningen zou volgens de huurdersvereniging de oplossing zijn.

De huurdersvereniging heeft donderdag een gesprek met wethouder wonen Laurens Ivens (SP). Daar zullen zij het dreigende tekort aan betaalbare woningen ter sprake brengen.