Steeds minder sociale huurwoningen in Amsterdam

De afgelopen twee jaar is het aantal woningen met een sociale huur tot aan 710,68 euro met drie procent afgenomen.

Dit blijkt uit cijfers van het tweejaarlijks onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ uitgevoerd door de gemeente en de woningcorporaties in de stad. In 2013 was 60% van de totale woningvoorraad sociale huur en in 2015 was dit 57%. Het aantal woningen met middeldure en dure huur stijgt wel.

De ondergrens van het aantal sociale huurwoningen, zoals is opgenomen in het coalitieakkoord, is nog niet bereikt. 'Door stijging van de lage inkomensgroep, is daar de aankomende jaren extra aandacht voor', aldus de gemeente. Door de stijging van de lage inkomensgroep is er meer behoefte aan sociale huurwoningen in de stad.

'We zijn geen dag te laat met de samenwerkingsafspraken met de huurdersvereniging en de corporaties', zegt wethouder Bouwen en Wonen Laurens Ivens in een reactie op het onderzoek.

Tip de redactie