Mogelijk enkele maanden extra vertraging voor Noord/Zuidlijn

De ingebruikname van de Noord/Zuidlijn loopt mogelijk nog enkele maanden vertraging op. Helemaal zeker is dit echter nog niet.

Dit blijkt uit een kwartaalrapportage over de Noord/Zuidlijn die woensdag naar de raadscommissie Verkeer en Vervoer is gestuurd. Voornaamste oorzaak van de mogelijke vertraging is het faillissement van gevelbouwer Oskomera, maar ook de ondergang van Imtech speelt een rol. Hierdoor beginnen geplande tests op station Europaplein pas in mei 2016, later dan aanvankelijk gepland. 

De vertraging als gevolg van deze faillissementen wordt geschat op vier tot zes maanden. Maar, zo stelt het rapport, er bestaat de komende tijd de mogelijkheid om een deel van deze vertraging weer in te lopen. Of, en zo ja hoeveel, vertraging er nog op het project wordt opgelopen is dus nog niet bekend. 

Twee planningen

Er bestaan op dit moment nog twee planningen voor de 'indienststelling' van de Noord/Zuidlijn. Een zogenaamde 'deterministische' planning, waarin de hoeveelheid tijd die verschillende projecten binnen de Noord/Zuidlijn kosten een einddatum oplevert. En een 'probabilistische' planning, waarin verschillende risico-analyses worden meegenomen om een einddatum te bepalen.

Uiteindelijk moeten deze twee planningen 'in elkaar geschoven worden', waarna een definitieve ingebruikname datum wordt bepaald. Dit moet 'rond deze zomer' gebeuren. Dat is ook het moment waarop duidelijk wordt of de Noord/Zuidlijn nog meer vertraging oploopt, of dat de huidige einddatum van najaar 2017 gehaald wordt.

Geld

Op financieel terrein spreekt de rapportage van 'een rustig beeld'. Maar, ook hiervoor geldt, wat de Noord/Zuidlijn definitief gaat kosten hangt af van de definitieve datum waarop de metrolijn in gebruik kan worden genomen. Momenteel blijft het budget voor de lijn staan op 3.140,4 miljoen euro.


Lees ook: [Video] Eerste metro rijdt op eigen kracht over Noord/Zuidlijn

Lees ook: Metrobestuurders Noord/Zuidlijn mogen oefenen in simulator

Tip de redactie