Het aantal zwartrijders bij bus, tram en metro van GVB is in 2015 verder gedaald naar 1,1%. In 2014 lag dat percentage nog op 1,5%.

De daling is volgens het GVB mede het resultaat van een focus op het verhogen van de sociale veiligheid en verscherpt toezicht. Vooral bij de metro lag het percentage zwartrijders lager (van 2,2procent in 2014 naar 1,7procent in 2015).

De cijfers worden twee keer per jaar bekend gemaakt. In de laatste zes maanden waren er minder zwartrijders dan in de eerste zes maanden. De cijfers komen tot stand aan de hand van controles. Door een verhoogde inzet van handhavers na de incidenten in Noord is er daarom in de trams zonder conducteur minder gecontroleerd.