Het aantal ontruimingen van huurwoningen in Amsterdam is vorig jaar opnieuw gedaald.

 

Bij particulieren steeg het aantal ontruimingen juist (een beetje). In vergelijking met de andere stadsdelen vinden in Zuidoost en Geuzenveld/Slotermeer relatief veel ontruimingen plaats.

In heel 2015 vonden er 595 ontruimingen plaats in de stad: 450 bij de corporaties (609 in 2014), 145 ontruimingen in opdracht van particuliere verhuurders (140 in 2014).

Hoewel er dus sprake is van een lichte stijging van "particuliere ontruimingen", toont de gemeente zich tevreden. De trend van dalende ontruimingen die in 2005 werd ingezet, houdt aan in 2015, concludeert de gemeente op basis van de cijfers van Boedelbeheerder.

Succesvol

"De acties, gericht op het voorkomen van ontruimingen, zijn zodanig succesvol dat het aantal ontruimingen is gedaald", schrijft de gemeente. "De woningcorporaties zitten dichter op het signaleren van huurafstanden en zetten dit door aan de maatschappelijke instellingen en de gemeente. Hierdoor is de mogelijkheid om in het eerste stadium van de betalingsachterstand ondersteuning te bieden."

Tien jaar geleden (2005) lag het aantal ontruimingen in de stad nog op 1.401.